Toolbox Demenzien


Toolbox

Inhoudsopgave

Download hier de inhoudsopgave en preview van Demenzien.

Stappenplan Demenzien

Download hier Overzicht Demenzien.

Brochure

Folder resultaten project door Hogeschool Windesheim.

Doodle bord voor de zintuigen

Dit Doodle Bord past bij de laatste fase van dementie. Vaak kunnen mensen met dementie in deze fase niet meer duidelijk maken wat zij willen en hoe zij zich voelen, behalve door het bewegen van de ledematen, huilen, lopen of slapen. De primaire zintuigen (zien, ruiken, horen, voelen en proeven) werken nog wel goed. Verbale communicatie is nog maar in zeer beperkte mate mogelijk. Daarom heeft activiteitenbegeleidster Jolanda Been van zorgorganisatie Topaz dit Doodle Bord ontwikkeld. Samen met de partner van de bewoner doorloop je alle levensgebieden. Klik hier.

Muziekpaspoort Stichting Philadelphia

Stichting Philadelphia heeft Muziek werkt zo! Ontwikkeld waarmee je muziek kunt inzetten in de zorg en begeleiding van mensen. Philadelphia gelooft in de kracht van muziek. Muziek kan ingezet worden met verschillende doelen: aandacht en alertheid beïnvloeden, herinneringen ophalen, beweging stimuleren, zelfbeeld versterken, stemming beïnvloeden, contact versterken, zeggenschap en zelfstandigheid vergroten, muziek kan met verschillende doelen ingezet worden. Het muziekpaspoort geeft hier een leidraad in. Klik hier.


Levensboek

Een levensboek helpt iemand de belangrijkste en meest waardevolle gebeurtenissen uit zijn leven opnieuw beleven. Zo’n boek kan een belangrijke bijdrage leveren aan individuele (persoonsgerichte) zorg. Het principe: herinneringen ophalen gaat makkelijker met behulp van foto’s en verhalen. Vaak komen bij het maken van een levensboek gegevens boven tafel waar zorgverleners anders moeilijk achter komen. Ze gaan bijvoorbeeld over normen en waarden en over de gewoontes die iemand vroeger had. Hele persoonlijke dingen waar zorgverleners graag op willen inspelen. Klik hier.

Handreiking communicatie met mensen met dementie

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, casemanagers dementie en verzorgenden hebben een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie. Communicatie is essentieel in het bieden van persoonsgerichte zorg, waarin de wensen, voorkeuren en behoeften van de persoon met dementie duidelijk zijn en worden. V&VN heeft een praktische handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden gemaakt. Klik hier.

Jong Dementie bijeenkomsten

Speciaal voor mensen met 'jong dementie' worden lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd door Alzheimer Nederland. Bij deze bijeenkomsten komen mensen met jong dementie en hun partners, mantelzorgers oftewel lotgenoten. En mensen vanuit de zorg met diverse disciplines. Tijdens deze bijeenkomsten kan iedere aanwezige iets vertellen over de dingen die ze meemaken, de zorgen die ze hebben en hoe bepaalde problemen zijn opgepakt. De zorgverleners zijn aanwezig om (eventueel) te ondersteunen en informatie te geven. Er komen soms ook professionele sprekers zoals neurologen van het Alzheimercentrum van het VU of juristen die informeren over rechten of andere zaken waar je rekening mee moet houden als je mantelzorger bent of met jong dementie te maken krijgt. Voor meer informatie zie: Alzheimer Nederland

Download hier de flyer.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie?